Szczegóły zamówienia

Nazwa Zadania kandydata będą obejmowały a) przezwajanie istniejących konstrukcji wirujących maszyn elektrycznych (silników i generatorów) przy użyciu przewodów z nanorurek wę-glowych, b) tworzenie nowych konstrukcji wirujących maszyn elektrycznych, które będą wykorzy-stywały nowe właściwości przewodników z nanorurek węglowych, c) uczestnictwo w co najmniej 1 konferencji naukowej, d) przy
Sygnatura sprawy: IMiIB-UCP-08/2018
Zlecający: Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Termin składania ofert: 2018-03-26
Data publikacji: 0000-00-00
Pliki do pobrania:
  • Ogłoszenie
  • Oferta
na górę