Zamówienia

OznaczenieTypPrzedmiot zamówieniaJednostkaTermin#
IMiIB-UCP-08/2018Umowa cywilnaZadania kandydata będą obejmowały a) przezwajanie istniejących konstrukcji wirujących maszyn elektrycznych (silników i generatorów) przy użyciu przewodów z nanorurek wę-glowych, b) tworzenie nowych konstrukcji wirujących maszyn elektrycznych, które będą wykorzy-stywały nowe właściwości przewodników z nanorurek węglowych, c) uczestnictwo w co najmniej 1 konferencji naukowej, d) przy IMiIB 2018-03-26
UsługaWykonanie na rzecz Zamawiającego szkolenia wyjazdowego dla 8 uczestników/3dni. Odległość od centrum Warszawy: nie mniej niż 100 km. Temat: Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich – zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku. MCHTR 2018-03-20
IMiIB-UCP-09/2018Umowa cywilnaProjektowanie i budowa stanowiska do izolacji przewodów nanorurkowych umożliwiającego równomierne pokrywania włókien nanorurkowych polimerami termoutwardzalnymi w procesie ciągłym. Prace będą obej-mowały zainstalowanie i uruchomienie pieca rurowego. Zaprojektowanie i budowę konstrukcji wsporczej oraz systemu pozycjonowania włókna. IMiIB 2018-03-16
na górę