Zamówienia

OznaczenieTypPrzedmiot zamówieniaJednostkaTermin#
58/1140/2019Umowa cywilnaWykonanie okresowej rocznej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) w budynku Wydziału Me-chatroniki zlokalizowanego przy ul. A. Boboli 8 w Warszawie w określonych terminach w latach 2019-2020. MCHTR 2019-05-07
na górę