Rada wydziału


Rada Wydziału Mechatroniki posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach:
  • Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
  • Budowa i Eksploatacja Maszyn
  • Automatyka i Robotyka
oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:
  • Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
  • Budowa i Eksploatacja Maszyn
na górę