Program ERASMUS - Wymiana


Spotkania informacyjne dla studentów

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla studentów, którzy chcą wyjechać na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2018/2019.

Spotkania odbędą się w Warszawie i Płocku.

 • 20 lutego 2018 r. w godzinach 13.00 - 15.30, w sali 107, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Warszawa,
 • 22 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 - 12.00, w sali 59 - w Audytorium w Gmachu Głównym, PW Filia w Płocku.

Informujemy, że w dniach 20 i 22 lutego biuro programu Erasmus+ będzie NIECZYNNE.

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.
Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl

Rekrutacja

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wyjechać na semestr lub cały rok akademicki 2016-17 do uczelni europejskiej, z którą Wydział Mechatroniki podpisał umowę (lista poniżej), to zapoznaj się z wymaganiami programu ERASMUS+ i procedurą rekrutacji na Wydziale Mechatroniki.

Zasady ogólne

 • W rekrutacji udział biorą studenci stopnia I oraz II, którzy zakończyli bezwarunkowo pierwszy rok studiów I stopnia lub pierwszy semestr studiów II stopnia. Zgłaszający się studenci nie powinni posiadać zaległości w przedmiotach z programu studiów.
 • W czasie wyjazdu student musi posiadać status studenta i nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
 • Studenci ostatniego semestru studiów I stopnia mogą brać udział w rekrutacji warunkowo, a wyjazd może nastąpić po zakończeniu 1-szego semestru studiów II stopnia.
 • W przypadku, gdy student aktualnie jest na pierwszym semestrze studiów II stopnia będzie rekrutowany warunkowo.

Przebieg rekrutacji

Jak przygotować zgłoszenie:
Po zapoznaniu się z wymaganiami programu ERASMUS+ oraz kolejnością kroków przy ubieganiu się o wyjazd na uczelnię zagraniczną:

 1. wyślij email zatytułowany "Erasmus+ rekrutacja 2016-17" zawierający wypełnioną i podpisaną kopię deklaracji w formacie .pdf na adres e-mail: . Nie będą akceptowane zdjęcia dokumentu o słabej jakości.
 2. papierową wersję deklaracji z własnoręcznym podpisem złóż w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki.
Pobierz: plik deklaracji

Kryteria oceny

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę Zasady funkcjonowania Programu ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej oraz w szczególności następujące kryteria:

 • Średnia ocen (ważona) w przeciągu całego okresu studiów,
 • Znajomość języka obcego danego kraju/języka kształcenia na danej uczelni (poziom, certyfikaty),
 • Ogólna postawa studenta,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych co do wyjazdu za granicę,
 • Zaangażowanie studenta w sprawy Wydziału (organizacyjne i naukowe) i studiów międzynarodowych (np. opieka nad studentami zagranicznymi).

Lista rezerwowa

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych może zaistnieć możliwość zakwalifikowania na wyjazd także po terminie rekrutacji (czyli przez cały rok akademicki) na podstawie listy rezerwowej tworzonej z chętnych, którzy nie zakwalifikowali się na wyjazd w ramach dostępnych miejsc a spełniają postawione wymagania.

Rekrutacja w ramach umów innych Wydziałów PW

Poza rekrutacją wydziałową istnieje możliwość wyjazdu na podstawie umowy zawartej przez inny Wydział PW. Należy wziąć udział w rekrutacji prowadzonej na Wydziale Mechatroniki ze wskazaniem wyjazdu w ramach innej umowy oraz podać Wydział, który taką możliwość oferuje.

Ubieganie się o miejsce w ramach umowy podpisanej z innym Wydziałem PW wymaga zgody odpowiedniego Pełnomocnika na danym Wydziale i jest przeprowadzane zazwyczaj w ramach nieobsadzonych miejsc. Niektóre Wydziały wymagają przystąpienia do rekrutacji również na tymże Wydziale.

Lista uczelni, z którymi Wydział Mechatroniki PW podpisał umowy

KrajNazwa jednostkiStrona WWWObszar działańKatalog przedmiotów
BelgiaVRIJE UNIVERSITEIT BRUSSELhttp://www.vub.ac.be/en/Physics/Photonics -
HiszpaniaUNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILAhttp://www.ucavila.esEngineering -
HiszpaniaUUNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)http://www.etsii.upv.es http://www.upv.esEngineering and engineering trades -
PortugaliaUNIVERSIDADE DE COIMBRAhttp://www.uc.pt/en/driic http://www.uc.pt/en/driic/mobilidade/in/Mechanical Engineeringhttp://www.uc.pt/en/ects/catalogo
PortugaliaINSTITUTO POLITECNICO DO PORTOhttps://www.ipp.pt/Mechanical Engineering, Electrical Engineering -
NiemcyFH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCEhttp://www.fh-aachen.de/Mechanical Engineering -
NiemcyFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberghttp://www.fau.eu/internationalPhotonicshttp://www.ip.study.uni-erlangen.org/incomings.shtml
FrancjaInstitut d’Optique Gaduate Schoolhttp://www.institutoptique.frInformatics, Mechatronics -
FrancjaTÉLÉCOM BRETAGNEhttp://www.telecom-bretagne.eu/Informatics, Mechatronics -
UkrainaNational University of Water Management and Nature Resources Usehttp://www.telecom-bretagne.eu/Electronics and automationhttp://nuwm.edu.ua/en/navchaljno-naukovi-instituti/akot

Pełnomocnik Dziekana ds. Wymiany Międzynarodowej
dr inż. Daniel Janczak
e-mail:
Konsultacje:

na górę