Kierownictwo wydziału


Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki

Sekretariat Dziekana

mgr Anna Poskrobko
e-mail:
Gmach Mechatroniki, pok. 121
tel.: +48 22 234 8589, +48 22 234 8338
fax: +48 22 849-99-36

Ksawery Szykiedans
dr inż. Ksawery Szykiedans

Prodziekan ds. Studenckich

e-mail:
Gmach Mechatroniki, pok. 124
tel.: +48 22 234 8456

Jan M. Kościelny
Prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny

Prodziekan ds. Nauki

e-mail:
Gmach Mechatroniki, pok. 125
tel.: +48 22 234 8456

Adam Styk
dr inż. Adam Styk

Prodziekan ds. Studiów

e-mail:
Gmach Mechatroniki, pok. 124
tel.: +48 22 234 8456

Beata Dobrzeniecka
mgr Beata Dobrzeniecka

Kierownik Dziekanatu

e-mail:
Gmach Mechatroniki, pok. 122
tel.: +48 22 234 8579
fax: +48 22 849-99-36

na górę