Wykaz przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Mechatroniki PW


mgr inż. Juan Martinez Carranza

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Developement of Quantitative Phase Retreval Method Employing the Transport of Intensity Equation. (streszczenie )
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Promotor pomocniczy: dr inż. Konstantinos Falaggis
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz
 • dr hab. inż. Przemysław Wachulak
Publiczna obrona: 31.01.2018 godz. 10:15. Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Bogdan Harasymowicz-Boggio

Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Rozpoznawanie obiektów w chmurach punktów na potrzeby robotyki mobilnej
Promotor: dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Mokrzycki z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW w Warszawie
 • Dr hab. inż. Piotr Skrzyczyński, prof. PP z Instytutu Automatyki, Robotyki i Inż. Informatycznej Politechniki Poznańskiej
Publiczna obrona: 11.04.2018 r. (środa) o godz. 11:15 Centrum Seminaryjne Wydziału Mechatroniki PW. Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Maciej Karaszewski

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Temat rozprawy doktorskiej: Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization
Promotor: dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. uczelni z Wydziału Mechatroniki PW
Recenzje:
 • Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof UEP z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Prof. Alamin Mansouri Universite Bourgogne Franche-Comte
Publiczna obrona: 31.10.2018 o godz. 9:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. św. A.Boboli 8 (parter) w Warszawie Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Wojciech Krauze

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Method for the Numerical Analysis of Phase Biolgical Microsamples in Limited – angle Optical Tomography
Promotor: prof. dr hab. inz. Małgorzata Kujawińska z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Makowski, Wydział Mechatroniki PW
Recenzje:
 • Dr hab. inż. Przemysław Wachulak z Instytutu Optoelektroniki, Wojskowej Akdemii Technicznej w Warszawie
 • Dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, astronomii i Informatyki Stoswanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Publiczna obrona: 18.04.2018 r. (środa) o godz. 14:15 Centrum Seminaryjne Wydziału Mechatroniki PW. Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Tomasz Kubik

Dyscyplina naukowa: Biocyberntyka i Inżynieria Biomedyczna
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Metoda trójwymiarowej segmentacji mięśnia lewej komory serca w obrazowych danych medycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński z Wydziału Mechatroniki PW
Promotor pomocniczny: dr inż. Krzystzof Mikołajczyk z Wydziału Mechatroniki PW
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • dr hab.inż. Annna Fabijańska, prof. uczelni z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
Publiczna obrona: 06.12.2018 o godz. 10:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 (s. 14 ). Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Arkadiusza Kuś

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Aktywny tomograf holograficzny do pomiaru mikroobiektów biologicznych. (streszczenie )
Promotor: dr hab. inz. Michał Józwik
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz Instytut Fizyki Technicznej WAT
 • prof. dr hab. Maciej Wojtkowski Zakład Chemii Fizycznej PAN
Publiczna obrona: 13.12.2017 godz. 9:00 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 (s. 14 ). Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Michał Nowicki

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Lokalizacja obiektów ferromagnetycznych na podstwie analizy trójwymiarowych pomiarów magnetowizyjnych
Promotor: dr hab. inż. Roman Szewczyk, prof. PW z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Salach, Wydział Mechatroniki PW
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. Tadeusz Szumiata, prof. UTH z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Publiczna obrona: 18.04.2018 r. (środa) o godz. 11:15 Centrum Seminaryjne Wydziału Mechatroniki PW. Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Maciej Przybylski

Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Mobile Robot Motion Planning in a Dynamic Environment
Promotor: dr hab. inż. Barbara Putz, prof. PW z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów: -
Recenzje:
 • Dr hab. inż. Elzbieta Roszkowska z Wydziału elektroniki Politechniki Wrocławskiej
 • Dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. PŁ z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Publiczna obrona: 11.06.2018 r. (poniedziałek) o godz. 11:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 (s. 14 )
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia: -

mgr inż. Kornel Rostek

Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: "Generalized Metric of Fault Distinguishability for Diagnostics of Industrial Processes."
Promotor: dr hab. inz. Michał dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inz. Antoni Ligęza z Katedry Informatyki Stosowanej AGH W Krakowie
 • dr hab. inż. Krzysztof Patan z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zieonogórskiego
Publiczna obrona: 04.07.2018 r. (środa) o godz. 11:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 (s. 14 ). Zawiadomienie o obronie publicznej
Nadanie stopnia:

mgr inż. Anny Sibilskiej-Mroziewicz

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie modelu dynamiki wózka startowego wyrzutni samolotu bezzałogowego z wykorzystaniem efektu Meissnera.
Promotor: dr hab. inż. Edyta Ładyzynska-Kozdraś
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
 • dr hab. inz. Mirosław Nowakowski, prof. ITWL z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie
Publiczna obrona: 03.01.2018 r. (środa) o godz. 10:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (s. 14)
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia:

mgr inż. Alicja Siewnicka

Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Modelowanie działania pulsacyjnego zespołu wspomagania pracy serca. (streszczenie )
Promotor: prof. dr hab. inz. Krzysztof Janiszowski
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów:
Recenzje:
 • prof. dr hab. inż. Jacek Kluska z wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Marek Darowski z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
Publiczna obrona: 15.11.2017 r. (środa) o godz. 11:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia:

mgr inż. Marek Ściuba

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Temat rozprawy doktorskiej: Ultradźwiękowa kopensacja wpływu temperatury powietrza na interferencyjny pomiar długości
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Dobosz z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Recenzje:
 • Dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PKosz. z Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej
 • Prof. dr hab. inż. Marek Zieliński z Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Uniwesrytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Publiczna obrona: dnia 05.09.2018 r. (środa) o godz. 11:30 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 (s. 14 )
Zawiadomienie o publicznej obronie

mgr inż. Julianna Winnik

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Miejsce pracy:
Data wszczęcia przewodu:
Temat rozprawy doktorskiej: Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania o zwiększonej objętości pomiarow
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW z Wydziału Mechatroniki PW
Data przyjęcia pracy i powołania recenzentów: -
Recenzje:
 • Dr hab. inż. Micha ł Makowski, prof. PW z Wydziału Fizyki PW
 • Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN
Publiczna obrona: 30.05.2018 o godz. 12:15 w sali Centrum Seminaryjnego Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Zawiadomienie o publicznej obronie
Nadanie stopnia: -
na górę